ราคากลางเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บภาพและส่งข้อมูลทางการแพทย์ จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ราคากลาง 4.ราคากลางเช่า PACS ปี 65

Print This Page