ประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ

ข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 140 ชุด

ราคากลาง  ราคากลาง

Print This Page