วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 มูลนิธิสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยโรงพยาบาลจอมทองมอบอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลจอมทอง

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 มูลนิธิสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยโรงพยาบาลจอมทองมอบอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลจอมทอง มูลค่า 546,400 บาท โดยมี นพ.สัมพันธ์ ก๋องเงิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทองเป็นผู้รับมอบ

Print This Page