วันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2563

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลจอมทอง นำคณะบริหารกลุ่มการพยาบาลและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลจอมทองคณะพยาบาลโรงพยาบาลจอมทอง ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อยรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ ปี 2563

ณ ที่ว่าการอำเภอจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

 

Print This Page