ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุกาแรพทย์ จำนวน ๑ รายการ น้ำยา Dertergent Intermediate สำหรับล้างเครื่อมืออัตโนมัติ จำนวน ๙๕ แกลลอน ด้วยวิธีประกดวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุกาแรพทย์ จำนวน ๑ รายการ น้ำยา Dertergent Intermediate สำหรับล้างเครื่อมืออัตโนมัติ จำนวน ๙๕ แกลลอน ด้วยวิธีประกดวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ  ประกาศผู้ชนะฯ

Print This Page