คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย คณบดี ผศ.ดร. ณัฐ วรยศ เเละทีมงาน มอบหน้ากาก

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นำโดย คณบดี ผศ.ดร. ณัฐ วรยศ เเละทีมงาน
มอบหน้ากาก
MasquraX จำนวน 2 ชุด เเก่โรงพยาบาลจอมทอง

MasquraX เป็นนวัตกรรมหน้ากากความดันบวก จัดทำโดย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Print This Page