ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (ข้อสะโพกเทียม) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ข้อสะโพกเทียม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  1. ข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้า ชนิด 2 ชั้น แบบใช้สารยึดกระดูก จำนวน 30 ชุด
  2. ข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 10 ชุด

ประกาศผู้ชนะ  ประกาศผู้ชนะฯ

Print This Page