ประกาศประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลฯ (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  1. ประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 2
  2. เอกสารประกวดราคา เอกสารประกวดราคา ครั้งที่ 2
  3. รายละเอียดการเช่า รายละเอียดการเช่า (ครั้งที่ 2)
  4. ราคากลาง 4. ราคากลาง
Print This Page