คุณวีระ สุคันธรัต คุณลินดา วิทยะสิรินันท์ และเพื่อนๆร่วมบริจาค เครื่องตรวจตาส่วนหน้า Slit lamp

คุณวีระ สุคันธรัต คุณลินดา วิทยะสิรินันท์ และเพื่อนๆร่วมบริจาค เครื่องตรวจตาส่วนหน้า Slit lamp มูลค่า 1,100,000 บาท

Print This Page