รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (ไตรมาส 4)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (ไตรมาส 4)  ณ 31 กรกฎาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน ไตรมาส 4 (กค.62)

 

Print This Page