ชมรมศิษย์บ้านแสงแห่งธรรม วันที่ 14 กรกฎาคม 2562

ชมรมศิษย์บ้านแสงแห่งธรรม
 วันที่ 14 กรกฎาคม 2562
ร่วมบริจาคเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลจอมทอง ดังนี้
1 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน รุ่น PB 840 จำนวน 1 เครื่อง
2 เครื่องกรัตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า Defibrillator รุ่น Beneheart D3 จำนวน 1 เครื่อง
Print This Page