ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (หลังจากได้รับฟังคำวิจารณ์)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ตั้งแต่วัน 11 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2562

  1. ร่างประกาศ ร่างประกาศ ปรับปรุงครั้งที่ 1
  2. ร่างประกวดราคาฯ ร่างเอกสารประกวดราคา ปรับปรุงครั้งที่ 1
  3. คุณลักษณะเฉพาะ คุณลักษณะเฉพาะ ปรับปรุงครั้งที่ 1
  4. ราคากลาง  ราคากลาง
Print This Page