Daily Archives: 19/10/2020

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เอ็น ที ที 34,650

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.โพส เฮลท์ แคร์ 10,000 (19 ตค. 63)

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 วันล้างมือโลก

โรงพยาบาลจอมทอง นำทีมโดยกลุ่งงาน การพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ ลงพื้นที่ส่งเสริมและสนับสนุนเน้นความสำคัญในการล้างมือ ให้โรงเรียนอนุบาลสุทธิวงศ์ เนื่องในวันล้างมือโลก ประจำปี 2563 สุขอนามัยมือสำหรับทุกคน Hand Hygiene for all ณ โรงเรียนอนุบาลสุทธิวงศ์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ lab21,400

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ lab323,525

เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างทำแลปทันตกรรม จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ทันตกรรม40,735

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ lab48,000

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ lab16,050

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Lithium Heparin 13×75 mm 4 ml จำนวน 3,000 pcs โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา lab5,640

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา lab107,780

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ BAT BAG WITH DP 3BAG/PACK จำนวน 56 PACK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบแนบ บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 65,612.40

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.วากัส 21,500 (19 ตค. 63)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ โดยวิธเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 19,350