Daily Archives: 07/05/2020

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ  จำนวน 1 เครื่อง  ชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า  จำนวน 1 ชุด  กล้องส่องตรวจกระเพราะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นแบบพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด  ตู้ผสามยาเคมีบำบัด แบบขั้นสูง จำนวน 1 ชุด –  ประกาศประกวดราคา  ประกาศประกวดราคาฯ –  เอกสารประกวดราคา  เอกสารประกวดราคาฯ –  คุณลักษณะเฉพาะ  คุณลักษณะเฉพาะ –  ราคากลาง  ราคากลาง

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบแนบ บ.คิว.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 90,680.-

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา lab73,252.20

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา lab35,070.-

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ยูพี เมดิคอล 27,400

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 37,100