Daily Archives: 23/01/2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูงขนาดไม่น้อยกว่า 16 สไลด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ

ประชุมประจำเดือน ปี63

ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ รพ จอมทอง ครั้งที่1/2563 ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการประชุม วันที่ 23 มกราคม 5263

เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างทำแลปทันตกรรม จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ทันตกรรม49,875