Daily Archives: 01/11/2019

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาจำนวน 5 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาจำนวน 5 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะ  ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 9 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 9 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ