Daily Archives: 16/10/2019

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.อินเตอร์พรีทีฟ 32,500

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Blood Administration set with 18G needle โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.บีเวอร์ เมดิคอล 15,000 (16 ตค. 62)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 52,500

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อออกซิเจนเหลว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เมดิทอป 12,480 (16 ตค. 62)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อออกซิเจนเหลว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.แสตนดาร์ดก๊าช 52,444.70

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก ชนิดไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 90 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก ชนิดไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 90 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ประกาศ เอกสารประกวดราคา  เอกสารประกวดราคา คุณลักษณะเฉพาะ  คุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง  ราคากลาง