Daily Archives: 12/07/2019

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.แม่ปิงอ๊อกซิเจน 5,370

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อMicrorub blue 300 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ดีเคเอสสเอช 6,420

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.อินเตอร์พรีทืฟ 15,500

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อIV set โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เมดิทอป 7,488

ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานห้องผ่าตัดและICU วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานห้องผ่าตัดและICU วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อRedon Bottle 400cc. LL adapter โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ทริมเมอร์ 24,000