Daily Archives: 15/05/2019

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อFormaldehyde control Indicators strips for used inside each pack โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.พีเอ็นเอ็น 9,150 (15 พค. 62)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เอเซีย เมดิคอล 28,000

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อUltrasound EKG Echo Gel 5000ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.วี อาร์ ซัพพอร์ต 5,900

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.วี อาร์ ซัพพอร์ต 13,585

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ (รุ่น Attune PS Knee) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.จอห์นสัน 75,000 (15 พค. 62)

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รับสมัคร พวช. ชพ.