Monthly Archives: April 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชุดด้ามจับสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 ชุด ประกาศผู้ชนะ  ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อUltrasound EKG Echo gel 5000 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต 5,900

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.พีเอ็นเอ็น 61,274

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญ งานติดตั้งราวจับในห้องน้ำผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญ 6,000 ติดราวจับห้องน้ำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ  ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท62111

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท 62113

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท62111

เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ ชุดด้ามสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลาง ราคากลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ยูพี เมดิคอล 32,500

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคม ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเม้นท์ 54,172

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคม ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเม้นท์ 53,920

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัดทอลซิลและอดีนอยส์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัดทอลซิลและอดีนอยส์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกาศผู้ชนะ

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา L49,589.15

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา L20,533.30

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา L7,540

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เอ็น ที ที 14,675

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท 62130

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อSuture nylon 10-0 Au 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ดีเคเอสสเอช 19,474

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเซอร์จิเซล ออริจินัล 5*7.5cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.จอห์นสัน 12,840 (25 เมย. 62)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ออโธพีเซีย 23,000

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เกรซเมดิคัลโปรดักส์ 21,020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.สหแพทย์เภสัช 21,300

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เอ็ม ดี ซี 7,950

เผยแพร่สาระสำคัญ งานซ่อมเครื่องทำลมแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญ 12,123.10 ซ่อมเครื่องทำลมแห้ง

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท 62127

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ดีเคเอสสเอช 18,939

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคม ซื้อT-way โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ซิลลิค 22,470 (25 เมย. 62)

เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลาง   ราคากลาง

เผยแพร่ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัดทอลซิลและอดีนอยส์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัดทอลซิลและอดีนอยส์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลาง ราคากลาง

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 40 รายการ

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3รายการ

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญ งานตรวจเช็คระยะรถยนต์ ทะเบียน งต 1660 ชม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญ 8,733.88 เช็คระยะ

เผยแพร่สาระสำคัญ งานตรวจเช็คระยะรถยนต์ ทะเบียน ขย 6227 ชม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญ 5,479.47 เช็คระยะ

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 ชิ้น โดยเฉพาะวิธีเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท 62093

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะเจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 2 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญ งานซ่อมเครื่องซักผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญ15,194 ซ่อมเครื่องซักผ้า

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.วี อาร์ ซัพพอร์ต 5,225

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคม ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ไทยก๊อส 9,060

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคม ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ไทยก๊อส 30,240

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา L32,100

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา L9,795