Daily Archives: 14/03/2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ท6000 (1)

ประกาศผู้ชนะการเสนอรา ซื้อOrthocord violet w/mo-7 needles 96.5cm 1 strand โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.จอห์นสัน 7,200

ประกาศผู้ชนะการเสนอรา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เอ็ม ดี ซี 33,080

ประกาศผู้ชนะการเสนอรา ซื้อPose-PE Surgical Gown สีเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โพสเฮลท์แคร์ 12,500 (14 มีค. 62)

ประกาศผู้ชนะการเสนอรา ซื้อSuture PP BLM SC5/AU M5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ดีเคเอสสเอช 8,560

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ท62092

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ท 620093

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา L17,500

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อHem-o-lok ML clips (Green) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.อินเตอร์ 24,000 (14 มีค. 62)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อBarrierbaby elecst filterx25 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ดีเคเอสสเอช 12,000

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เอ็น ที ที 20,000 (14 มีค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อReliant Disp pencil W Holester โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ดีเคเอสสเอช 10,785.60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อSkin Stapler,Disposable-35WB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ดีเคเอสสเอช 12,572.50 (14 มีค. 2562)