Daily Archives: 04/02/2019

เผยแพร่สาระสำคัญ งานจ้างพนักงานประกอบอาหาร เดือน มกราคม 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญ 8,100 ทำอาหาร

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อDisposable electrode micropore adult โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.วากัส 21,500 (4 กพ. 2562)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อSterile gel 5g โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ซิลลิค 6,420

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อGelitaspon standard 8x5x1cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เบตเตอร์ เมดิคอล 10,700

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เบตเตอร์ เมดิคอล 15,167.25

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพาร์ติชั่นแบบครึ่งทึบครึ่งกระจกฯ ด้วยเงินบริจาค รพ.จอมทอง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพาร์ติชั้นแบบครึ่งทึบครึ่งกระจก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกาวน์ดีสโพส (SP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเม้นท์ 12,000

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ท62039

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวอร์คเกอร์อลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเม้นท์ 14,100

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต 9,405

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-8,000.-

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา L132

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-L134